Založit webové stránky nebo eShop

Sociální služby

Vítejte na stránce regina.wbs.cz v sekci Sociální služby

Služby, které poskytujeme:

Poskytnutí ubytování

Podmínky a pomoc s přípravou stravy

Podmínky pro osobní hygienu

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomoc při výchově dětí

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Sociální poradenství

Pomoc při sociálním začleňování

Volnočasové a mimoškolní aktivity

 

Komu jsou naše služby určeny?

Matkám s dětmi do 18 let

Otcům s dětmi do 18 let

Párům s dětmi do 18 let

Rodinám s dětmi do 18 let bez přístřeší,

V krizové sociální situaci nebo obětem domácího násilí.

Invalidním důchodcům

Zdravotně postiženým

Osobám nepohyblivým

Seniorům

TOPlist