Založit webové stránky nebo eShop

Ceník služeb

Vítejte na stránce regina.wbs.cz v sekci Ceník služeb


VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

 

Základní činnosti

úhrada

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

0101

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

 

 

90,-Kč/hod

0103

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

0104

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

0106

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

0201

Pomoc při základních úkonech osobní hygieny

 

 

90,-Kč/hod

 

0201-1

Celková koupel v domácnosti

0201-2

Celková koupel ve středisku osobní hygieny

0202

Pomoc při použití WC

0203

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

0301

Pomoc při přípravě jídla a pití

 

90,-Kč/hod

0306

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

0313

Příprava a podání jídla a pití

0314

Dovoz nebo donáška jídla

15, -Kč/úkon

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

0502

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

 

 

90,-Kč/hod

0507

Běžné nákupy a pochůzky , včetně jednání s lékaři a dovozu léků

0508

Běžný úklid a údržba domácnosti

0509

Údržba domácích spotřebičů

0510

Donáška vody

0511

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

0512

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

100,-Kč/úkon

0513

Praní a žehlení velkého prádla v domácnosti klienta

50,-Kč/kg

0514

Praní a žehlení drobného prádla v domácnosti klienta

50,-Kč/kg

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

0805

Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět

 

 

90,-Kč/hod

0808

Doprovod dospělých k lékaři, na instituce veřejné správy , instituce poskytující veřejné služby a pod. a zpět

Fakultativní služby

5001

Dohled nad dospělou osobou

90,-Kč/hod

0002

Přeprava uživatele autem pečovatelské služby

8,-Kč/km

 

 

 

 

TOPlist